gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Doãn Thức
Giám Đốc Nguyễn Doãn Thức
Ngày tháng năm sinh 11/07/1973
Giới tính Nam
Trình độ Cư nhân Sư phạm Toán
Điện thoại 0985315638
Email ductriteo@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung