Địa chỉ: Hương lộ 10, khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Email: gdtx.gdtxcammy@dongnai.edu.vn

Số điện thoại: 02513798703 - 02513798704