gdnn-gdtxcammy.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

 • Nguyễn Doãn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0985315638
  • Email:
   ductriteo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Doãn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0985315638
  • Email:
   Ductriteo@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Nông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Email:
   chutichsongnhan@gmail.com
 • Lê Hữu Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lemaicammy@gmail.com
 • Nguyễn Nguyên Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   nguyenvu11081986@gmail.com