gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thùy Quế
Tổ trưởng Nguyễn Thị Thùy Quế
Ngày tháng năm sinh 09/09/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân Kế toán
Email thuyquegdtx2015@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách