gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Cẩm Hường
Họ và tên Ngô Thị Cẩm Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Trình độ Cử nhân Anh văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách