gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nguyên Vũ
Họ và tên Nguyễn Nguyên Vũ
Ngày tháng năm sinh 11/08/1986
Giới tính Nam
Chức vụ Phó chủ tịch Công đoàn
Email nguyenvu11081986@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách