gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Cẩm Hường
Chi uỷ viên Ngô Thị Cẩm Hường
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân Anh văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách