gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Doãn Thức
Bí thư Nguyễn Doãn Thức
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Sư phạm Toán
Điện thoại 0985315638
Email Ductriteo@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách