gdnn-gdtxcammy.edu.vn
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Nông
Phó Bí thư Nguyễn Thanh Nông
Ngày tháng năm sinh 10/09/1967
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Luật
Email chutichsongnhan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách