Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Mỹ tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTX bằng hình thức trực tuyến.